شناسنامه سام امیرمختار
 
نام سام امیرمختار
تماس با من
جنسیت مرد
سن 40
درباره من

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه خوارزمی  
شغل آزاد  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها