X
تبلیغات
زولا

کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

سخنی از امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرمایند :

هر کس دو روزش با یکدیگر برابر باشد، مغبون ، فریب خورده و زیانکار است.

هر کس روز دومش نیکوتراز روز اول باشد ، مورد غبطه و الگو و سرمشق دیگران است.

هر کس دومین روزش بدتر از روز اول باشد ، نفرین شده است.

هر کس در خود افزایشی نبیند در حال کاهش است و

هر کس که رو به کاهش باشد ، مرگ برای او بهتر از زندگی است.