X
تبلیغات
زولا

کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

به یاد جلسه اول ...

رنگرز شو، تا که در خم هست رنگ

برق شد فرصت، نمی داند درنگ

گر بنایی هست باید برفراشت

ای بسا امروز کان فردا نداشت

نقد امروز ار ز کف بیرون کنیم

گر که فردایی نباشد، چون کنیم؟ . . .

"بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی"

ساعت رولکس برای شکم گرسنه ...

ادامه مطلب

شعر.سخن درباره کارآفرینی

تا حد امکان ساده زندگی کنید.


Don't do what others say. Just listen to them, but
do what makes you feel good..

آنچه که دیگران می گویند انجام ندهید. تنها به آنها گوش فرا دهید و فقط آن چیزی را انجام دهید که احساس خوبی را به شما عرضه می کند.


Don't go on brand name. Wear those things in which
you feel comfortable.

بدنبال مارکهای معروف نباشد. آن چیزهائی را بپوشید که به شما احساس راحتی دست میدهد.

 
Don't waste your money on unnecessary things. Spend
on those who really are in need.

پول خود را بخاطر چیزهای غیر ضروری هدر ندهید. تنها بخاطر چیزهائی خرج کنید که واقعا به آنها نیاز دارید.


After all, it's your life. Why give others the
chance to rule your
life?'

نکته آخر اینکه، این زندگی شماست. چرا به دیگران این فرصت را می دهید که برای زندگیتان تعیین تکلیف نمایند؟

 

به یاد مرتضی پاشایی : تنها صداست که می ماند.


1 2 >>