X
تبلیغات
زولا

کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

5 تفکری که مانع رسیدن به موفقیت تان هستند

5 تفکری که مانع رسیدن به موفقیت تان هستند (و شما ندانسته هر روز از آنها استفاده میکنید!)

5 تفکری که مانع رسیدن به موفقیت تان هستند (و شما ندانسته هر روز از آنها استفاده میکنید!)

آیا میدانستید افکار شما تاثیر مستقیمی بر موفقیتتان دارند؟

شما روزانه افکاری را در سر مرور میکنید، به یاد می آورید و یا تحلیل میکنید. هیچکدام از این افکار، بی تاثیر نیستند، تمام آنها کم یا زیاد ،تاثیری مستقیم بر شما و موفقیت تان دارند.

در این مقاله میخواهیم به 5 تفکری بپردازیم که شاید هر روز از آنها استفاده میکنیم، اما تا به حال توجه زیادی به تاثیر مستقیم و منفی آن نداشتید. 

ادامه مطلب

بهانه ؟!!

برای مشاهده تصویر در ابعاد اصلی کلیک کنید.

نشانه های اشتباهات مهلک دهگانۀ کارآفرینی

منبع : کتاب کارآفرینی- ترجمه حمیدرضا کریمی


کارآفرینانی که کسب و کارشان با شکست مواجه می شود، معمولاً می توانند نگاهی به تجربیات گذشتۀ خود انداخته، اشتباهات خود را مورد بررسی قرار داده و با خود عهد ببندند که هیچگاه همان اشتباهات را مجدداً تکرار نکنند. اگر شما هنگام راه اندازی کسب وکار خود به هر یک از جملات زیر رسیدید چشمان خود را به دقت بازکنید چرا که ممکن است یکی از قربانیان اشتباهات مهلک دهگانۀ کارآفرینی( اشتباهات مدیریتی،فقدان تجربه، کنترل مالی ضعیف، تلاش های بازاریابی ضعیف، ناکامی در تهیۀ یک طرح استراتژیک، رشد کنترل نشده، مکان نامناسب، کنترل موجودی نامناسب، قیمت گذاری غلط، ناتوانی در طی دوره گذار کارآفرینی شوید: 

ادامه مطلب