این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسی است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است. پاسخ هایش هم اصلاً دشوار نیست. کافی است کمی به خودتان رجوع کنید. یک کاغذ و قلم در کنار دستتان باشد که بتوانید امتیازهایی که گرفته اید را جمع بزنید. حاضرید؟

پس شروع کنید :